HİZMETLERİMİZ

Ana Sayfa  /  YÖNETİM HİZMETLERİMİZ

GENEL YÖNETİM
                                                                    

   Genel Kurul’da verilen kararların uygulanması
·        
Binanın ,amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi
·        
Defterlerin ve Hesapların Kayıtlanması
·        
İşletme Projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
·        
Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi
·        
Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi.
 
 
     BÜTÇE YÖNETİMİ
·        
Aidatların tahsil edilmesi 
·        
Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması
·        
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi
·        
Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanıp panoya asılması.
·        
Gelir – gider kayıtlarının tutulması
 
    PERSONEL YÖNETİMİ
·        
Personelin servis hizmet kalitesinin yükseltilmesi
·        
Personelin izin düzenlerinin ayarlanması
·        
Yıllık izinlerinde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi.
·        
Maaş SGK vb. ödemelerinin yapılması.
 
    SOSYAL  YÖNETİM
·        
Belirli dönemlerde resmi olmayan toplantılar düzenlenip yönetimin aksayan yanları konusunda görüşler alınır.
·        
 
TEKNİK YÖNETİM
·        
Asansörlerin bakımının takip edilmesi
·        
Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması
·        
Havuz/Bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu
·        
Genel Boya-tadilat işlerinin yürütülmesi
·        
Yangın tüplerinin dolumu
·        
Girilen her mevsimde,o mevsimde olası sorunları için önlem alınması
·        
 
 TEMİZLİK YÖNETİMİ
·        
Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması
·        
Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi
·        
Daire servis ve çöp düzeninin planlanması
·        
Su depolarının temizleme periyotlarının düzeni
·        
Bina çevresinin düzeni

×